RP3 - Dostignuti nivo razvoja & Analiza najboljih primjera

Ovaj radni paket je od ogromnog značaja za obezbjeđivanje kvaliteta i uticaja projekta. Cilj predstavlja analiza statusa aktuelnih informacionih sistema za nadgledanje transporta, pretovara i skladištenja opasnih tereta (OT) sa plovila na moru, unutrašnjim plovnim putevima i lukama sa područja partnera. Partneri će istražiti i opisati postojeću situaciju o primjeni tehnologija, infrastrukturi i ljudskim resursima koji dolaze iz regiona i država. Aktivnosti će pružiti priliku da se istraže najbolji primjeri iz Evropskih regiona, da se pronađu specifični dobri primjeri integrisanih sistema i uspješni alati za nadgledanje opasnih tereta i da budu informisani o dostignutom nivou razvoja sposobnom da obezbijedi dodatnu vrijednost putem informacija i servisa u cilju poboljšanja prevencije ekoloških rizika.

Glavni izlaz ove komponente će biti izloženi putem djelotvornih mjera koje će biti neophodne zajedno sa zahtijevanom međunarodnom saradnjom među partnerima i relevantnim institucijama kako bi se uspješno implementirao SEE MARINER sistem. Rezultat ovog radnog paketa će služiti razvoju SEE MARINER mehanizma podrške (RP4 aktivnosti) i kao smjernice za sprovođenje mjera za uspostavljanje i funkcionisanje SEE MARINER sistema.