RP1 - Transnacionalni projekat i financijsko upravljanje

Cilj cjelokupnog upravljanja projektom je voditi projekat ravnomjerno i pouzdano u skladu sa predviđenim rokovima. Ovaj RP je usredsređen na unutrašnju koordinaciju projekta i komunikacije među partnerima, kao i na komunikaciju sa SEE nadležnim organima težeći:

  • da sprovede efikasno upravljanje i upotrebu resursa
  • da garantuje visok kvalitet efikasnost koordinacije
  • da obezbijedi nesmetano upravljanje projektom i izbjegne nepotrebna kašnjenja ili nesporazume
  • da postavi jasnu internu komunikaciju između SEE MARINER partnera
  • da bude od pomoći i kao vodič