Lučka Uprava Venecija – Italija

Venice Port AuthoritySajt: www.port.venice.it

Lučka Uprava Venecija (LUV) je javna ustanova. Zadužena je za vođenje, raspoređivanje, koordinaciju, promociju i nadziranje aktivnosti u luci i na komercijalnom i industrijskom nivou.

Osim toga ona obavlja održavanje zajedničkih područja i podmorja, prati snabdijevanje generalnih usluga, upravlja državnim vlasništvom pomorskog dobra, i planira razvoj lučkog područja.

Kao jedna od vodećih evropskih luka sektoru „projektnih" tereta i generalnih tereta, LUV konstantno i ciljano ulaže u jačanje lučke infrastrukture, u skladu s načelima eko-prijateljstva i zaštite životne sredine.

Tokom godina LUV je učestvovala u nekoliko evropskih projekata: prvo u okviru INTERREG IIIA i INTERREG IIIB programa, a zatim, za period 2007-2013, i kao vodeći partner za projekte (WATERMODE - South East Europe programa, empirijsko - Srednja Europa program, SAFEPORT - Italija-Slovenija program, APC - IPA Jadranski program) i kao partner za (SONORA - Srednja Europa program, MEMO - MED program, ALPCHECK - Alpine Space Program), a učestvovala je i u mnogim drugim inicijativama, uključujući i one osnovane od strane Europske komisije (TEN-T mreže i LIFE programa).