MEDITERANSKA SOS Mreža – Grčka

MEDITERRANEAN SOS NetworkSajt: www.medsos.gr
Tel./Fax: +30 210 8228795
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Opis organizacije:
MEDITERANSKA SOS Mreža (MedSOS) je grčka ekološka nevladina organizacija koja je osnovana 1990 i od tada je aktivna na polju zaštite životne sredine i promociji održivog razvoja na nacionalnom i euro-mediteranskom nivou. Za postizanje svojih ciljeva, organizacija djeluje na širok niz ekoloških pitanja od upravljanja vodnim resursima sa aspekta energije i klimatskih promjena do ekologije morskog i obalnog eko sistema.

Kroz informativne kampanje, volonterizam i programe ekološkog obrazovanja, javne manifestacije, online publikacije, društvene medije, saradnju na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou, kao i nivou nacionalnih i EU projekata (npr. INTERREG, MED, LIFE, GRUNDTVIG, Europa For Ciitizens, itd.),

MedSOS ima za cilj:

  • Podizanje javne svijesti, informisanje i podršku za promjene svakodnevnog ponašanja građana, pogotovo mladih, koje ima utjecaj na životnu sredinu.
  • Podrška, lobiranje i promocija saradnje među socijalnim partnerima, akterima i kreatorima politika na lokalnoj, nacionalnom i regionalnom nivou.
  • Promocija aktivnog učešća javnosti u strategiama održivog razvoja i demonstratacija alternativnih rješenja i dobre prakse u lokalnim zajednicama.
  • Promocija interkulturalne razmjene i uravnotežene međunarodne saradnje evopskih i mediteranskih partnera.

MedSOS podržava multisektorskii pristup održivog razvoja kroz povezivanje i komunikaciju sa naučnicima, stručnjacima, regionalnim i lokalnim vlastima, profesionalnim sindikatima i medijima. To je UNEP / MAP partnerska organizacija, a također je član sljedećih međunarodnih organizacija i mreža: European Environmental Bureau (EEB), European Union for Coastal Conservation (EUCC), Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE); International Network for Sustainable Energy (INFORSE), Climate Action Network (CAN), Anna Lindh Foundation and the Water Footprint Network (WFN).

Kontakt osoba:
Ioanna Maria Mitropoulou, SEE MARINER Project Manager
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Tel.: +30 210 8228795

Natalia Roumelioti
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Telephone: +30 210 8228795