SEE MARINER projekat potiče iz potrebe da se osigura veća zaštita životne sredine kroz praćenje i doslijedan nadzor i mehanizam odziva unutar multisektorskog okruženja, morsko/ riječno zagađenje ima prekogranični uticaj pored socijalne, pravne i ekonomske dimenzije u SEE području.