Informacion Projekti

Titulli i Projektit: SEE MARINER - Sistemi i Integruar Detar dhe Lumor për Monitorimin e Transportit të Mallrave të Rrezikshme në Evropën Juglindore
Kodi Projektit: SEE/B/0005/2.2/X
Aksi prioritet: Mbrojtia dhe përmirësimi i mjedisit
Fushë ndërhyrja: Përmirësim i parandalimit të rreziqeve mjedisore
Buxheti total: 1.897.900 € (85% ERDF, IPA normë kontributi)
Afatet e projektit: 01/02/2011 - 31/12/2013 (35 muaj)

Zona SEE është hapësirë detare dhe lumore ​​tranzit e anijeve që mbartin mallra të rrezikshme të cilat përbëjnë rreziqe potenciale mjedisore të bregdetit dhe rrugëve ujore. Zhvillimi ekonomik, një rritje e fortë e transportit dhe trafikut në zonën SEE, përkeqësojnë kërcënimet e larta tashmë të ndotjes, kështu që ekziston një nevojë e madhe për menaxhim efikas të lartë të vëzhgimit dhe performancës, komunikimin dhe sistemet e monitorimit përgjigjës.

Synimi i SEE MARINER është të zhvillojë dhe zbatojë një sistem ndërkombetar, inovativ, të transferueshëm dhe replikueshëm si themel për mjetet e rrjetit SEE MARINER që ofrojnë shërbime për të përmirësuar ndërveprimin e aktiviteteve të monitorimit dhe të rrisë efektivitetin e operacioneve për parandalimin e përbashkët të rreziqeve mjedisore.

Objektiva

  • Krijimi i një mjeti transnacional për monitorimin në kohë reale të transportit DG
  • Matja, demonstrimi dhe vlerësimi i përfitimeve SEE MARINER ndaj aktorëve të sigurisë
  • Ofrimi i kapaciteteve ndërtuese aktorëve në menaxhimin e rreziqeve mjedisore dhe përhapja e ekspertizës për vendet kandidate të BE
  • Rritja e ndërgjegjësimit të Shërbimeve Informative Lumore ekzistuese
  • Komunikoni me rrjetet SSN dhe CSN dhe instrumente të tjerë të BE për qëllim të përbashkët përmirësimin, parandalimin e rrezikut nëpërmjet bashkëpunimit
  • Kontributi për mbylljen e boshllëqeve në sistemet ekzistuese duke ofruar shërbime shtesë për portet, sektorët logjistik, bashkive ose studimeve