Autoriteti Portual Venecia - Itali

Venice Port AuthoritySaiti: www.port.venice.it

Autoriteti Portual i Venecias (VPA) është një subjekt sipas të drejtës publike. Ajo është e ngarkuar me drejtimin, planifikimin, koordinimin, promovimin dhe mbikëqyrjen e operacioneve portuale në nivel komercial dhe industrial.

Për më tepër ajo kryen mirëmbajtjen e zonave të përbashkëta dhe detare, monitoron furnizimin e shërbimeve të përgjithshme, menaxhon pronën shtetërore detare dhe planifikon zhvillimin e zonës së portit.

Duke qenë një nga figurat kryesore të Evropës të ngarkesave të projektit dhe sektorët e ngarkesave të përgjithshme, APV vazhdimisht dhe saktësisht investon në forcimin e infrastrukturës portuale, në përputhje me parimet e mbrojtjes së mjedisit.

Gjatë gjithë këtyre viteve APV mori pjesë në disa projekte europiane: së pari në kuadrin e INTERREG IIIA dhe INTERREG IIIB, pastaj, për periudhën 2007-2013, si udhëheqës (WATERMODE - South East Europe program, EMPIRIC- Central Europe Programi, SAFEPORT - Itali-Slloveni Programi, APC - Programi IPA Adriatik) dhe si partner (SONORA - Programi Central Europe, MEMO - Programi DKA, ALPCHECK - Programi Alpine Space) dhe mori pjesë në shumë iniciativa të tjera duke përfshirë edhe ato të themeluara direkt nga Komisioni Evropian.