Rrjeti MESDHETAR SOS - Greqi

MEDITERRANEAN SOS NetworkSaiti: www.medsos.gr
Tel./Fax: +30 210 8228795
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

Përshkrimi i Organizatës:

Rrjeti MESDHETAR SOS (MedSOS) është një OJQ greke mjedisore e cila u themelua në vitin 1990 dhe që atëherë ka qënë aktive për mbrojtjen e mjedisit dhe promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm në nivel kombëtar dhe Euro-Mesdhetar. Për të arritur objektivat e saj, organizata punon në një rrjet të gjerë të çështjeve mjedisore duke filluar nga Menaxhimi i Resurseve Ujore deri te Energjia dhe Ndryshimi i Klimës, mjedisi detar dhe bregdetar etj.

Përmes fushatave informative, punë vullnetare, ngjarjeve publike, publikime online, mediave sociale, bashkëpunime në nivel lokal, kombëtar dhe rajonal, si dhe projekte kombëtare dhe të BE (p.sh. INTERREG, DKA, LIFE, Grundtvig, Evropa për qytetarët, etj), MedSOS ka për qëllim:

  • Ngritja e vetëdijes publike, të informojë dhe të inkurajojnë ndryshimin e sjelljes së përditshme të qytetarëve sidomos të rinjtëve që ka një ndikim në mjedis.
  • Lobimi dhe promovimi i bashkëpunimit ndërmjet partnerëve socialë, palëve të interesuara dhe hartuesit e politikave në nivel lokal, kombëtar dhe rajonal.
  • Nxitja e pjesëmarrjes aktive të publikut në strategjitë e zhvillimit të qëndrueshëm dhe të demonstrojë zgjidhje alternative dhe praktikat e mira në komunitetet lokale.
  • Nxitja e shkëmbimeve ndërkulturore dhe bashkëpunimin ndërkombëtar të balancuar mes partnerëve evropian dhe mesdhetar.

MedSOS mbështet një qasje multisektoriale mbi zhvillimin e qëndrueshëm përmes rrjeteve dhe komunikimit me shkencëtarë, ekspertë, autoritete rajonale dhe lokale, sindikatat profesionale dhe media. Kjo është një organizatë partnere UNEP / MAP dhe gjithashtu një anëtare e organizatave dhe rrjeteve në vijim, Byroja Evropiane e Mjedisit: (EEB), Bashkimi Evropian për Ruajtjen e Bregdetit (EUCC), Zyra e Mesdheut Informacion për Mjedisin, Qëndrueshmëria e Kulturës dhe Zhvillimit (MIO-ECSDE ); Rrjeti Ndërkombëtar për Energjinë e Qëndrueshëme (INFORSE), Rrjeti Veprime Klimaterike (CAN), Fondacioni Anna Lindh dhe Rrjeti Gjurmë UJORE (WFN).

Person kontakti:
Ioanna Maria Mitropoulou
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Tel.: +30 210 8228795
Përgjegjësia / Roli i punës: SEE MARINER Menaxher i Projektit

Natalia Roumelioti
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Telephone: +30 210 8228795
Përgjegjësia / Roli i punës: SEE MARINER Ekspert Mjedisi