Projekti SEE Mariner buron nga nevoja për të siguruar mbrojtje më të madhe mjedisore nëpërmjet një monitorimi koherent dhe një mekanizmi përgjigjës brenda një mjedisi shumë sektorial si ndotja detare / lumore ka ndikime ndërkufitare përveç dimensioneve sociale, ligjore dhe ekonomike në zonën SEE.