DP2 – Komunikacijske aktivnosti

Velikega pomena je, da se doseženi rezultati projekta SEEMARINER čim bolj razširijo v javnosti. Komunikacija in diseminacija sta osnovi za uspešen projekt, tako na nivoju zavedanja kot na aplikativnem nivoju. V zgodnji fazi projekta bo izdelan natančen komunikacijski načrt, ki bo zagotovil vidnost skozi celotno trajanje projekta. Komunikacijska strategija bo zagotovila koordinacijo, racionalno in učinkovito uporabo vseh aktivnosti in na vseh možnih kanalih in sredstvih. Izdelana bo tudi korporativna predstavitev, ki bi jasno in z visoko mero prepoznavnosti vseh DP bila uporabljena za interno in zunanjo komunikacijo.

Komunikacijske in diseminacijske aktivnosti bodo izvedene skozi različna sredstva kot so uporaba elektronskih medijev(spletna stran) kot tudi digitalne in tiskane oblike promocije npr. brošure, mape in kartončki. Za zagotovitev lažje komunikacije med partnerji bo spletna stran vsebovala tudi intranet, kjer bodo lahko partnerji delili vse dokumente in materiale nastale v okviru projekta. Dodatno bodo še rezultati projekta SEE MARINER predstavljeni na dveh mednarodnih konferencah in različnih nacionalnih seminarjih za lokalne deležnike.

Partnerji bodo uporabili njihove pomembne lokalne/ državne in mednarodne mreže za vzpostavitev strateške diseminacijske zveze in bodo aktivno ustvarjali prispevke državne in mednarodne konference in prav tako objavljali članke v različnih revijah in časopisih. Izdelana bo tudi končna brošura z namenom razširiti pomembne rezultate projekta, prav tako ugotovitve in zaključke široko ampak specializirani javnosti.