Pristaniška uprava Benetke – Italija

Venice Port AuthoritySpletna stran: www.port.venice.it

Pristaniška uprava Benetke (VPA) je oseba javnega prava. Njena vloga je voditi, razporejati, koordinirati in promovirati ter nadzirati pristaniški del ona komercialnem in industrijskem nivoju. Kot eden izmed vodilnih akterjev pri projektnem in generalnem tovoru, VPA nenehno in natančno investira v pristaniško infrastrukturo v skladu z načeli okolju prijazno in zaščiti okolja.

Skozi leta je VPA sodelovala v različnih evropskih projektih: najprej v INTERREG IIIA IIIB okviru, kasneje v obdobju 2007-2013 kot vodja projektov (WATERMODE – SEE, EMPIRIC – CE, SAFEPORT – Italija/ Slovenija, APC – IPA Adriatic) in kot partner (SONORA- CE, MEMO – MED, ALPCHECK – Alpski prostor) in je bila dela tudi drugih iniciativ kot npr. TEN-T in LIFE programa.