WP2 - Activităţile de comunicare

Penetrarea rezultatelor şi output-urilor SEE MARINER în rândurile unei audienţe cât mai largi este de o importanţă majoră pentru atingerea obiectivelor stabilite. Comunicarea şi diseminarea sunt esenţiale pentru succesul şi nivelul de conştientizare a proiectului, precum şi aplicaţiile sale.

Astfel, un plan de comunicare detaliat menit să evidenţieze principalele obiective va fi elaborat într-un stadiu timpuriu, asigurându-se ca vizibilitatea proiectului să constituie o activitate continuă pe toată durata acestuia. Strategia de comunicare va asigura exploatarea coordonată, raţională şi eficientă a tuturor activităţilor prin toate canalele şi mijloacele posibile. Pentru o prezentare clară şi un grad ridicat de înţelegere, WP va dezvolta un design corporativ pentru SEE MARINER care va fi folosit în toate comunicarea internă şi externă.

Mijloacele pentru realizarea activităţilor de comunicare şi diseminare se fac prin intermediul mijloacelor electronice (website), precum şi a copiilor digitale şi tipărite a materialelor, de exemplu broşuri, pliante şi a cărţilor poştale reclame. Pentru a garanta fluxul şi schimbul de informaţii continuu între parteneri, website-ul va oferi, de asemenea, o zonă internă în care vor putea fi distribuite proiectul şi materialele pentru aplicaţii, precum şi materiale de diseminare. Mai mult, rezultatele SEE MARINER vor fi diseminate în cadrul a două conferinţe internaţionale şi într-o serie de ateliere locale ale părţilor interesate.

Partenerii vor utiliza, de asemenea, reţelele locale relevante / naţionale şi internaţionale, pentru a crea alianţe strategice pentru diseminare şi vor prezenta în mod activ contribuţiile şi documentele la conferinţe naţionale şi internaţionale, şi vor publica articole în diverse reviste și jurnale. Va fi realizată o broşură finală cu scopul de a răspândi rezultatele, constatările şi concluziile semnificative ale SEE MARINER către un public larg, dar ţintă.