Despre proiect

Titlul proiectului: SEE MARINER - Sistem integrat maritim şi fluvial de monitorizare a transportului de mărfuri periculoase în Sud-Estul Europei
Cod proiect: SEE/B/0005/2.2/X
Axa prioritară: Protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător
Domeniul de intervenţie: îmbunătăţirea prevenirii riscurilor de mediu
Buget total: 1.897.900 € (85% FEDR, rata contribuţiei IPA)
Durata proiectului: 01/02/2011 - 31/12/2013 (35 luni)

Zona SEE este un spaţiu de tranzit fluvial şi maritim pentru navele care transportă mărfuri periculoase, care constituie multe potenţiale riscuri de mediu pentru zonele de coastă şi căile navigabile interioare. Dezvoltarea economică şi o dezvoltare puternică a transportului şi o creştere a traficului în zona SEE au agravat ameninţările deja mari legate de poluare şi au determinat astfel o mai mare nevoie de un management eficient şi de sisteme de reacţie de înaltă performanţă privind monitorizarea, comunicarea şi observarea.

Principalele obiectiveSă stabilească un instrument transnaţional pentru monitorizarea în timp real a transportului DG

  • Să măsoare, să demonstreze şi să evalueze beneficiile SEE MARINER către părţile interesate de siguranţa maritimă / fluvială
  • Să asigure dezvoltarea capacităţilor părţilor interesate în gestionarea riscurilor de mediu şi să propage know-how în ţările candidate la UE
  • Să crească nivelul de conştientizare a serviciilor de informaţii fluviale existente
  • Să interacţioneze cu reţelele SSN şi CSN şi alte instrumente ale UE în scopul comun de a îmbunătăţi prevenirea riscurilor prin îmbunătăţirea cooperării
  • Să contribuie la eliminarea lacunelor din sistemele existente prin oferirea de servicii suplimentare în porturile de coastă şi fluviale, sectorul logistic, municipalităţi sau cercetare