Uniunea Porturilor Interioare Româneşti - România

Romanian Inland Ports UnionSite: www.danube-ports.ro
Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Tel.: +40 740302017
Fax: +40 236 449997

Descrierea organizaţiei:
Uniunea Porturilor Interioare Româneşti a fost înfiinţată la 17.03.1995 de către administraţiile portuare (companii naţionale) şi operatorii portuari privaţi de pe Dunărea maritimă şi interioară la care s-au alăturat ulterior alte companii şi asociaţii implicate în afaceri legate de porturi şi căile navigabile interioare.

Astăzi, Uniunea reuneşte un număr de 8 membri:

 • Compania Naţională - Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA Galati;
 • Compania Naţională - Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu;
 • Compania Naţională - Administrația Canalelor Navigabile Constanta CS;
 • SC Bazinul Nou SA Galati – operator portuar & companie de logistică din zona Galaţi;
 • SC Docuri SA Galati - operator portuar din zona Galaţi;
 • SC Hercules SA Braila - operator portuar şi companie de transport maritim din zona Braila;
 • SC DELTANAV SA Tulcea - operator portuar &companie de logistica din zona Tulcea;
 • Asociația Intermodală din România - RIA;

Administraţia Porturilor Dunării Maritime din Galaţi şi Compania Naţională - Administraţia Porturilor Dunării Fluviale din Giurgiu administra toate porturile publice de-a lungul fluviului Dunărea. Ambele companii sunt companii publice şi activează ca autorităţi portuare pe domeniul lor de activitate sub autoritatea Ministerului român al Transporturilor.

Ceilalţi membri ai Uniunea Porturilor Interioare Româneşti sunt cele mai importante companii operatori portuari din Galaţi, Brăila şi Tulcea, cele mai importante porturi fluviale de pe sectorul românesc al Dunării.

Împreună, încercăm să dezvoltăm porturile româneşti şi să dezvoltăm investiţiile în aceste porturi, în scopul de a sprijini comunitatea locală precum şi Ministerul român al Transporturilor în drumul lor spre integrarea operaţiunilor portuare şi fluviale în standardele europene şi cele mai bune practici .

Din iunie 2007, U.P.I.R. a devenit membru al Federatiei Europene a Porturilor Interioare. Astăzi, U.P.I.R. joacă un rol activ în președinţia şi Comitetul Executiv al FEPI.

Scopurile Uniunea Porturilor Interioare Româneşti sunt:

 • Să studieze problemele generale de dezvoltare şi prognoză de interes pentru porturile interioare, în special problemele de transport, portul de transbordare şi depozitarea bunurilor şi să promoveze de poziţii comune faţă de aceste probleme la nivel naţional şi în numele porturilor interioare româneşti;
 • Să asigure schimbul de informaţii între membrii săi;
 • Să promoveze activităţile desfăşurate în porturile fluviale româneşti, poziţia lor în cadrul economiei naţionale şi la nivel european şi internaţional;
 • Să-şi reprezinte membrii în faţa instituţiilor şi organismelor naţionale şi internaţionale.
 • Să susţină şi să promoveze proiectele de investiţii ale membrilor săi şi a altor entităţi publice sau private, de interes local sau regional, generatoare de valoare adăugată, cu impact social şi economic pozitiv;
 • Să se implice activ în implementarea de proiecte de investiţii viabile, precum şi în identificarea resurselor materiale, umane şi financiare necesare pentru realizarea lor;
 • Să identifice şi să realizeze de parteneriate, inclusiv parteneriate public-privat, la nivel local, naţional şi la nivelul Comunităţii Europene, în vederea punerii în aplicare a proiectelor care au un rol activ în sustenabilitatea economică şi socială şi dezvoltarea accelerată a sectorului portuar;
 • Să promoveze şi să susţină, prin toate mijloacele legale, accesul membrilor săi la resursele publice sau private puse la dispoziţie prin bugetul de stat român şi/sau prin intermediul programelor de finanţare dezvoltate de Uniunea Europeană, precum şi de către alte autorităţi, instituţii, entităţi de drept public sau privat, destinate să demareze, să implementeze şi să dezvolte activităţi economice legale de orice fel, să dezvolte resurse umane şi materiale, să demareze, să implementeze şi să dezvolte activităţi, altele decât cele cu scop economic;
 • Să reprezinte şi să susţină intereselor membrilor săi în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile statului român, organisme ale Uniunii Europene şi/sau alte autorităţi, instituţii, entităţi de drept public sau privat, implicate în finanţarea şi/sau punerea în aplicare a programelor pentru sprijinirea şi dezvoltarea activităţilor economice legale sau de activităţi, altele decât cele cu scop economic;
 • Să atragă noi fluxuri de bunuri şi să promoveze Coridorul VII Pan European de Transport - Dunăre - ca arteră principală de transport a bunurilor şi/sau pasagerilor la/de la Uniunea Europeană;
 • Să faciliteze schimbul de informaţii în domeniul specific de activitate şi să încurajeze participarea activă la diferite proiecte de cercetare şi publicarea rezultatelor acestora;

Principalele activităţi desfăşurate de Uniunea Porturilor Interioare Româneşti pentru a-şi atinge scopurile sunt după cum urmează:

 • Să întreprindă demersurile necesare pe lângă instituţiile de stat sau alte instituţii similare în scopul de a asigura participarea membrilor săi la cursuri de instruire, seminarii, conferinţe legate de activitatea desfăşurată şi pentru programele de finanţare.
 • Să colaboreze cu agenţii economici în timpul implementării programelor pentru a-i sprijini în finalizarea cu succes a proiectului;
 • Să coopereze cu sindicatele, angajatorii, camerele de comerţ şi alte organizaţii profesionale locale şi/sau organe ale administraţiei locale/centrale, în scopul de a identifica şi să întreprindă măsurile necesare privind sprijinul acordat membrilor pentru a se adapta la cerinţele şi/sau standardele impuse de poziţia statului român de membru al Uniunii Europene;
 • Să faciliteze cooperarea membrilor săi cu autorităţile locale şi centrale ale administraţiei şi cu instituţiile care reprezintă unităţile de gestionare a proiectelor finanţate prin programele de finanţare monitorizate sau care au atribuţii în elaborarea acestor programe de finanţare;
 • Să ofere asistenţă şi să furnizeze servicii agenţilor economici, organizaţiilor non-guvernamentale, asociaţiilor, fundaţiilor şi altor entităţi similare din domeniul economic, managerial, social, tehnic, financiar, educaţional şi legal;
 • Să participe în mod activ, la nivel local, la dialogul social şi să valorifice experienţa, cunoştinţele şi informaţiile dobândit în scopul de a facilita elaborarea deciziilor şi a normelor legale privind activitatea desfăşurată în privinţa programelor de finanţare.

Să desfăşoare diferite activităţi şi servicii solicitate de către agenţii economici, asociaţiile organizaţiilor non-guvernamentale, fundaţiile şi alte entităţi similare, după cum urmează:

 • Activităţi de studiu de piaţă şi de cercetare - elaborate în nume propriu sau în colaborare cu alte entităţi specializate în activităţi de cercetare, studii de piaţă, elaborarea de strategii de dezvoltare, studii care pot constitui baze de date de interes public sau privat;
 • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management – furnizarea de asistenţă şi consultanţă prin specialiştii proprii sau prin intermediul altor organisme fizice sau juridice specializate în domeniul economic, managerial, social, tehnic, financiar, educaţional, în programe de finanţare şi în alte domenii, servicii şi inclusiv servicii de contabilitate, resurse umane şi remunerare.
 • Selectarea şi plasarea forţei de muncă, testarea şi evaluarea personalului angajat din domenii şi ramuri precum: industrie, agricultură, comerţ şi servicii, în condiţii moderne şi cu înaltă competenţă profesională, la standardele internaţionale.
 • Formarea de specialitate a angajaţilor, alta decât învăţământul general - efectuarea de cursuri de instruire, formare profesională şi cursuri de perfecţionare pentru întreprinzători, angajaţi, şomeri sau a altor persoane interesate să participe la programele de formare profesională;
 • Implementarea şi acordarea asistenţei necesare pentru certificarea sistemului de calitate;
 • Activităţi ale organizaţiilor profesionale - efectuarea oricăror altor activităţi necesare prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, pentru a atinge obiectivele " Uniunii Porturilor Interioare Româneşti ". (8050)

Pentru orice alte întrebări şi informaţii suplimentare cu privire la activităţile desfăşurate de Uniunea Porturilor Interioare Româneşti, vă rugam să nu ezitaţi sa ne contactaţi:

 

 

Persoane de contact:
Dna. Carmen Costache
Mob.: +40 752 156500 - +40 744 577217

Dl. George Boga
Mob.: +40 740 302017
Fax: +40 236 449997
Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.