Proiectul SEE MARINER provine din necesitatea de a asigura o mai mare protecţie a mediului printr-o monitorizare coerentă şi un mecanism de reacţie într-un cadru multisectorial întrucât poluarea maritimă / fluvială are implicaţii transfrontaliere, care se adaugă dimensiunilor sociale, juridice şi economice în zona SEE.