WP2 - Kommunikációs feladatok

A SEE MARINER projekt eredményeinek és outputjainak a lehető legszélesebb körben való terjesztése rendkívül fontos tényező a kitűzött célok elérése érdekében. A kommunikáció és terjesztés elengedhetetlen a projekt, valamint alkalmazási területeinek sikeressége és tudatossági szintjének elérése érdekében. Ennek következtében már a korai szakaszban egy részletes Kommunikációs Terv kerül kidolgozásra a legfőbb célkitűzések megfogalmazásával biztosítva a projekt láthatóságának folytonosságát a projekt teljes időtartamára. A Kommunikációs Stratégia biztosítja valamennyi tevékenység és lehetséges csatorna és eszköz koordinált, racionális és hatékony kihasználását. Az egyértelmű bemutatás és a nagyfokú felismerhetőség érdekében a munkacsomag kialakítja a SEE MARINER vállalati formavilágát, amely később valamennyi belső és külső kommunikációban megjelenik majd.

A kommunikációs és disszeminációs eszközök között szerepel az elektronikus média (honlap), illetve digitális és nyomtatott anyagok, pl. kiadványok, mappák és teaser (figyelemfelkeltő) képeslapok. Az információk partnerek közötti gördülékeny áramlásának és cseréjének biztosítása érdekében a honlap egy belső felületet is biztosít, ahol lehetőség nyílik a projekt és alkalmazási területeihez tartozó anyagok, továbbá terjesztési anyagok megosztására is. Ezen kívül a SEE MARINER outputok még 2 nemzetközi konferencián és számos, helyi érdekcsoport számára szervezett műhelymunkán is terjesztésre kerülnek.

A stratégiai disszeminációs kapcsolatok kialakítására a partnerek felhasználják majd a releváns helyi/országos és nemzetközi hálózataikat is és aktívan terjesztenek kiadványokat és anyagokat országos és nemzetközi konferenciákon, valamint tesznek közzé cikkeket különböző magazinokban és újságokban. Egy végleges kiadvány kerül összeállításra a jelentős SEE MARINER eredmények, ténymegállapítások és következtetések publikálására egy széles, de célzott közönség számára.