A SEE MARINER projekt létrejöttének oka az egyre növekvő igény a környezetvédelem iránt, koherens monitoring és reagáló mechanizmusokon keresztül, egy multiszektorális környezeten belül. A tengeri/folyóvízi szennyezésnek a délkelet-európai térségben határon átnyúló hatásai is vannak, a társadalmi, jogi és gazdasági kiterjedéseken túl.