Λιμενική Αρχή Βενετίας – Ιταλία

Venice Port AuthorityΙστότοπος: www.port.venice.it

Η Λιμενική Αρχή της Βενετίας (VPA) είναι φορέας δημοσίου δικαίου. Είναι υπεύθυνη για τη διοίκηση, τον προγραμματισμό, το συντονισμό, την προώθηση και την επίβλεψη των λιμενικών δραστηριοτήτων, τόσο σε εμπορικό όσο και σε βιομηχανικό επίπεδο.

Επιπλέον, είναι αρμόδια για τις εργασίες συντήρησης των κοινών χώρων και του θαλάσσιου βυθού, την παρακολούθηση της παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, τη διαχείριση των θαλάσσιων περιοχών κρατικής ιδιοκτησίας, καθώς και για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής του λιμένα.

Όντας μια από τις κορυφαίες στην Ευρώπη σε όλους τους τομείς των εμπορευματικών μεταφορών, η Λιμενική Αρχή της Βενετίας επενδύει συνεχώς και με ακρίβεια στην ενίσχυση των λιμενικών υποδομών, υιοθετώντας φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και ενσωματώνοντας τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας.

Την τελευταία δεκαετία, η Λιμενική Αρχή της Βενετίας έλαβε μέρος σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα: αρχικά, στο πλαίσιο των INTERREG IIIA και INTERREG IIIB, και, στη συνέχεια, την περίοδο 2007-2013, τόσο ως επικεφαλής εταίρος (WATERMODE – South East Europe Programme, EMPIRIC - Central Europe Programme, SAFEPORT - Italy-Slovenia Programme) και ως εταίρος (SONORA - Central Europe Programme, MEMO – MED Programme, ALPCHECK - Alpine Space Programme). Πήρε, επίσης, μέρος σε πολλές άλλες πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χρηματοδοτήθηκαν απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (TEN-T Networks and LIFE Programme).