Ένωση Ρουμανικών Λιμένων Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας – Ρουμανία

Romanian Inland Ports Union1 Basarabiei Str.
800201 Galati, Ρουμανία
Ιστότοπος: www.danube-ports.ro
Μail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Tηλ:
Φαξ:
+40 236 449997

Περιγραφή του φορέα:
Η Ένωση Ρουμανικών Λιμένων Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας δημιουργήθηκε στις 17.03.1995 από εθνικές λιμενικές αρχές και ιδιωτικούς λιμενικούς φορείς της περιοχής του Δούναβη. Στην Ένωση προσχώρησαν στη συνέχεια και άλλες επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί.

Σήμερα, η Ένωση αποτελείται από 8 μέλη:

 • Κρατική Εταιρεία– Η Λιμενική Αρχή Maritime Danube SA Galati;
 • Κρατική Εταιρεία - Η Λιμενική Αρχή Inland Danube SA Giurgiu;
 • Κρατική Εταιρεία - Η Λιμενική Αρχή Navigable Canals S.C. Constanta;
 • SC Bazinul Nou SA Galati – Εταιρεία εκμετάλλευσης λιμένα και logistics στην περιοχή Galati;
 • SC Docuri SA Galati - Εταιρεία εκμετάλλευσης λιμένα στην περιοχή Galati;
 • SC SC Hercules SA Braila - Εταιρεία εκμετάλλευσης λιμένα και ναυτιλιακή εταιρεία στην περιοχή Braila;
 • SC Deltanav SA Tulcea - Εταιρεία εκμετάλλευσης λιμένα και logistics στην περιοχή Tulcea;
 • Romanian Intermodal Association - RIA;

Οι Λιμενικές Αρχές σε Galati και Giurgiu, διοικούν όλους τους κρατικούς λιμένες κατά μήκος του Δούναβη. Και οι δυο εταιρείες είναι κρατικές και λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Μεταφορών της Ρουμανίας.

Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης αποτελούν τις πιο σημαντικές εταιρείες εκμετάλλευσης λιμένων σε Galati, Braila και Tulcea, οι οποίοι αποτελούν τους σημαντικότερους λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας στο ρουμανικό κομμάτι του Δούναβη.

Μαζί, προσπαθούμε να αναπτύξουμε τους ρουμανικούς λιμένες και να αυξήσουμε τις επενδύσεις σε αυτούς προκειμένου να υποστηρίξουμε την τοπική κοινωνία, καθώς και το Υπουργείο Μεταφορών στην προσπάθεια αναβάθμισης και εναρμόνισης των λιμένων με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις καλές πρακτικές.

Από τον Ιούνιο του 2007, η U.P.I.R είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Λιμένων Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας (FEPI). Σήμερα, η U.P.I.R. διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην Προεδρία και την Εκτελεστική Επιτροπή της FEPI.

Οι στόχοι της Ένωσης Ρουμανικών Λιμένων Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας είναι:

 • Να μελετά τα γενικά προβλήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την πρόγνωση, τα οποία αποτελούν τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους λιμένες, ειδικά όσον αφορά προβλήματα μεταφοράς, μεταφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευμάτων. Επίσης, προωθεί κοινές προτάσεις για την επίλυση αυτών των προβλημάτων σε εθνικό επίπεδο, εκ μέρους των ρουμανικών λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας.
 • Να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών της.
 • Να προωθεί τις δραστηριότητες των λιμένων και τη θέση αυτών στην εθνική οικονομία, καθώς και σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Να εκπροσωπεί τα μέλη της σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς.
 • Να διατηρεί και να προωθεί τα επενδυτικά προγράμματα των μελών της, καθώς και άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων.
 • Να συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση βιώσιμων επενδυτικών προγραμμάτων, καθώς και να κάνει εκτιμήσεις σχετικά με τους απαραίτητους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για την επιτυχία τους.
 • Να αναπτύσσει συμπράξεις, συμπεριλαμβανομένων των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Να προωθεί και να υποστηρίζει, χρησιμοποιώντας όλα τα νομικά μέσα των μελών της, την πρόσβαση στους, δημόσιους ή ιδιωτικούς, πόρους που διατίθενται μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού ή/και των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων της ΕΕ, καθώς και από άλλους φορείς και οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για την εκκίνηση, υλοποίηση και ανάπτυξη νόμιμων, οικονομικών και άλλων, δραστηριοτήτων κάθε είδους, καθώς και για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών.
 • Να εκπροσωπεί και να προασπίζεται τα συμφέροντα των μελών της στις σχέσεις τους με τους φορείς και τους οργανισμούς της Ρουμανικής Κυβέρνησης, τα όργανα της ΕΕ, καθώς και με άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, που ασχολούνται με τη χρηματοδότηση ή/και υλοποίηση έργων.
 • Να προσελκύει νέες ροές εμπορευμάτων και να προωθεί τον VII Πανευρωπαϊκό Διάδρομο- Δούναβης- ως τη βασική αρτηρία για τη μεταφορά αγαθών ή/και επιβατών από/προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών στους συγκεκριμένες τομείς και να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των μελών της σε διάφορα ερευνητικά έργα, καθώς και να δημοσιοποιεί τα αποτελέσματά τους.

Για να επιτύχει τους στόχους της, η Ένωση Ρουμανικών Λιμένων Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας πραγματοποιεί κυρίως τις εξής δράσεις:

 • Προβαίνει στα απαραίτητα διαβήματα προς τις κρατικές αρχές και άλλους συναφείς φορείς ,ούτως ώστε να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των μελών της σε εκπαιδευτικά μαθήματα, σεμινάρια και συνέδρια.
 • Συνεργάζεται με οικονομικούς φορείς κατά τη διάρκεια της υλοποίησης έργων, βοηθώντας τα μέλη της να τα ολοκληρώσουν με επιτυχία.
 • Συνεργάζεται με συνδικάτα, εργοδότες, βιομηχανικά επιμελητήρια και άλλους τοπικούς επαγγελματικούς φορείς ή/και άλλα όργανα της τοπικής/ κεντρικής διοίκησης με στόχο να είναι σε θέση τα μέλη της να λάβουν να αναγκαία μέτρα και να είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Παρέχει βοήθεια και υπηρεσίες οικονομικής, διαχειριστικής, κοινωνικής, τεχνικής, οικονομικής, εκπαιδευτικής και νομικής φύσης σε οικονομικούς φορείς, ΜΚΟ, ενώσεις, ομοσπονδίες και άλλους σχετικούς φορείς.
 • Συμμετέχει ενεργά στον κοινωνικό διάλογο και χρησιμοποιεί την αποκτηθείσα εμπειρία και γνώση για τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων και τη θέσπιση νομικών κανόνων.

Επίσης, αναλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Εκπονεί έρευνες αγοράς, κατά μόνας ή σε συνεργασία με άλλους εξειδικευμένους φορείς, καταστρώνει αναπτυξιακές στρατηγικές και υλοποιεί έρευνες.
 • Παρέχει λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις είτε μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού της είτε μέσω άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που ειδικεύονται σε οικονομικά, διοικητικά, κοινωνικά, τεχνικά θέματα, καθώς και στον τομέα της εκπαίδευσης.
 • Αναζητά και βρίσκει θέσεις απασχόλησης, ελέγχει και αξιολογεί το απασχολούμενο προσωπικό σε τομείς, όπως της βιομηχανίας, της γεωργίας, του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών.
 • Παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση προσωπικού, υλοποιώντας μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης σε στελέχη επιχειρήσεων, εργαζομένους, και ανέργους.
 • Παρέχει την απαραίτητη βοήθεια για την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που προβλέπεται από τις ισχύουσες νομικές για την επίτευξη των στόχων της «Ένωσης Ρουμανικών Λιμένων Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας».

Άτομα επικοινωνίας:
Carmen Costache
Κιν: +40 752 156500 - +40 744 577217

George Boga
Κιν: +40 740 302017
Φαξ: +40 236 449997
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.