РП6 - Устойчивост на системата SEE MARINER

Работният пакет има за цел да гарантира устойчивостта на механизма и системата на SEE MARINER, въведени по време на проекта, както и за по-нататъшно разработване на регионална политическа методика за ефективното прилагане на международни стратегии за подобряване на координацията, обмен на данни в реално време между съответните групи, както и за подобряване на превенцията на екологични и технологични рискове в ЮИЕ. Съставяйки елементите, необходими за осигуряване на непрекъснатост на механизма и системата на SEE MARINER, както и разработването на средства и инструменти за последващи действия, мониторингът и оценката на въздействието на пилотните дейности са от първостепенно значение, РП6 ще доведе до цялостна насока и методика за улесняване вземането на решения в полза на устойчивостта на околната среда и за по-нататъшно развитие на системата SEE MARINER. Един от ключовите фактори за осигуряване на устойчивост на системата SEE MARINER са институционалните договорености.

Следователно, този компонент ще се фокусира и върху създаването на най -подходящите институционални механизми за справяне с оперирането, администрирането и управлението на системата SEE MARINER с принос от съответните заинтересовани страни на национално, регионално и международно равнище и след края на цикъла на проекта.