РП4 - Разработване на механизъм за поддръжка на системата SEE MARINER

Основната цел на РП 4 е развитието на механизъм за поддръжка на системата SEE MARINER, който ще се базира на създаването на системата SEE MARINER. Дейностите имат за цел да установят насоки за създаването и функционирането на структурите за подкрепа, която ще бъде в основата на системата SEE MARINER. Това ще доведе до създаването на общи стандарти сред международните партньори, чрез които те ще пристъпят към изпълнението на необходимите ефективни структури, които ще бъдат разработени на базата на спецификациите, предвидени в настоящия РП. Ще бъдат разработени Софтуер и пакети за обучение, за да се свържат структурите и да се гарантира, че системата SEE MARINER ще бъде ефективен и ефикасен механизъм с персонал от способни и компетентни хора, способни да я експлоатират и поддръжат.

Основният резултат от този компонент ще се приложи в състава на общо споразумение относно целите за изпълнение на SEE MARINER. То ще служи като насоки за прилагане на мерки за създаването и функционирането на системата SEE MARINER. Един общ международен семинар ще помогне за координиране на пилотните дейности на международно равнище, както и да се направи SWOT анализ. Идентифицирането на SWOT анализа е от съществено значение, тъй като следващите стъпки в процеса за постигане на целите, могат да бъдат получени точно от SWOT анализа.