РП1 - Международен проект и финансово управление

Целта на цялостното управление на проекта е неговото гладко и надеждно изпълнение, в съответствие с определената времева рамка. Този РП е концентриран върху вътрешната координация на проекта и комуникацията между партньорите, както и върху комуникацията с управляващия органин от програмата SEE със следните цели:

  • отговорно управление и ефективно използване на ресурсите
  • да се гарантира високо качество и ефективност на координацията
  • да се гарантира гладкото управление на проекта, както и да се избегнат ненужни забавяния и недоразумения
  • да се създадат ясни вътрешни комуникационни канали между страните партньори от SEE MARINER
  • да предлага техническан помощ и съвети