Venice Port Authority - Италия

Venice Port Authority

Сайт: www.port.venice.it

Venice Port Authority (VPA) е публична организация. Тя е отговорна за управлението, планирането, координирането, стимулирането и контрола на пристанищната дейност, едновременно на търговско и промишлено ниво.

Освен това отговаря за поддържане на общите части и на морското дъно, следи доставките на общите услуги, управлява държавното морско имущество и планира развитието на пристанищната зона.

Като една от европейските водещи фигури в проекта за товари и товари от общите сектори, VPA постоянно и прецизно инвестира в укрепването на пристанищната инфраструктура, в съответствие с принципите за екологичност и опазване на околната среда.

През годините VPA е взела участие в няколко европейски проекти: първата от програмите INTERREG IIIA и INTERREG IIIB, а след това, за периода 2007-2013 г., както като лидер (в WATERMODE – югоизточно европейска програма, EMPERIC – централно европейска програма, SAFEPORT - Италияно-Словенска програма, APC - IPA адриетическа програма) и партньор (в SONORA – централно европейска програма, MEMO - MED програма, ALPCHECK - алпийска програма) и участва в много други инициативи, включително тези, които са пряко създадени от Европейската комисия (TEN-T Networks и програмата LIFE).