Съюз румънските вътрешни пристанища - Румъния

Romanian Inland Ports UnionСайт: www.danube-ports.ro
Mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +40 740302017
Факс: +40 236 449997

Описание на Организацията:
Съюзът на Румънските вътрешни пристанища е основан на 17/03/1995 от пристанищните администрации (национални компании) и частни пристанищни оператори на румънски морски и вътрешни дунавски пристанища, към които други компании и асоциации, участващи в пристанищния и IWT бизнес, се присъединяват в последствие.

Днес Съюзът обединява осем членове:

 • Национална компания - The Ports Administration of the Maritime Danube SA Galati;
 • Национална компания - The Ports Administration of the Inland Danube SA Giurgiu;
 • Национална компания - The Administration of the Navigable Canals S.C. Constanta;
 • SC Bazinul Nou SA Galati - пристанищен оператор и логистична компания в района на Галац;
 • SC Docuri SA Galati - пристанищен оператор в района на Галац;
 • SC SC Hercules SA Braila - пристанищен оператор и компанията за корабоплаване в района на Браила;
 • SC Deltanav SA Tulcea- пристанищен оператор и логистична компания в района на Тулча;
 • Румънска интермодална асоциация - RIA;

Пристанищната администрация на Maritime Danube от Galati и Националната компания - The Ports Administration of the Fluvial Danube от Гюргево, администрират всички обществени пристанища по река Дунав. И двете дружества са публични и извършват дейността си като пристанищни власти под ръководството на румънското Министерство на транспорта.

Останалите членове на Union of Romanian Inland Ports са най-важните фирми за пристанищно опериране от Галац, Браила и Тулча, най-важните речни пристанища в румънския сектор на река Дунав.

Заедно, ние се опитваме да развиваме румънските пристанища и да увеличим инвестициите в тези пристанища, с цел подкрепа на местната общност, както и на румънското Министерство на транспорта, по пътя към интеграцията на речните и пристанищните операции с европейските стандарти и добри практики .

От юни 2007 U.P.I.R. стана член на Европейската федерация на вътрешните пристанища. Днес U.P.I.R. играе активна роля в председателството на FEPI и Изпълнителния комитет.

Целите на Union of Romanian Inland Ports са:

 • Да ​​проучи главните проблеми на развитието и прогнозите, които интересуват речните пристанища, особено на транспортните проблеми, пристанищното трансбордиране и съхраняването на стоки, както и да и насърчава съвместни действия за разрешаването на тези проблеми на национално равнище в името на румънските пристанища по вътрешните водни пътища;
 • Да осигури обмен на информация между своите членове;
 • Да насърчава дейностите, извършвани в румънските въртрешни пристнища, тяхното разположение в рамките на националната икономика, на европейско и международно равнище;
 • Да представлява своите членове пред национални и международни институции и организации.
 • Да поддържа и насърчава инвестиционните проекти на своите членове и на други публични или частни субекти, от местно или регионално значение, генериращи добавена стойност, с положителен социален и икономически ефект;
 • Активно участие в изпълнението на инвестиционни проекти, както и в предоставянето на материални, човешки и финансови ресурси, необходими за постигането им;
 • Определяне и постигане на партньорства, включително и публично-частни партньорства на местно, национално и европейско ниво, с цел изпълнение на проекти, които имат активна роля в икономическото и социално подпомагане и ускорено развитие на пристанищния сектор;
 • Популяризиране и подкрепа чрез всички законови средства за достъп на членовете си до публични или частни средства, предоставени на разположение от националния румънски бюджет и / или чрез финансиране на програми, разработени от Европейския съюз, както и от други органи, институции, обекти на публичното или частното право, предназначени да започнат, приложат и развият правни и икономически дейности от всякакъв вид, развитие на човешки и материални ресурси, като се започне, прилагането и развитието на дейности, различни от тези, които имат икономическо предназначение;
 • Представяне и подкрепа на интересите на своите членове пред органите и институциите на румънската държава, органите на Европейския съюз и / или други органи, институции, обекти на публичното или частното право участващи във финансирането и / или изпълнението на програми за подпомагане и развитие на правните икономически дейности или на дейности, различни от тези, които имат икономическо предназначение;
 • Да се ​​привлекат нови добри потоци и да се насърчава VII - Паневропейския - коридор на транспорта – Дунав - като главна артерия за превоз на стоки и / или пътнически транспорт до / от Европейския съюз;
 • Да улесни обменът на информация в конкретната област на дейност и да насърчава активното участие в различни проекти за научни изследвания и публикуване на резултатите от тях.

Основните дейности развити от Union of Romanian Inland Ports с цел да се постигне тази цел, са, както следва:

 • Да направи необходимите действия пред съответните държавни институции или други подобни институции, за да осигури участието на своите членове до обучителни курсове, семинари, конференции, свързани с развити дейности и програмите за финансиране.
 • Сътрудничество с икономическите агенти по време на изпълнението на програмите, за да ги подкрепят в успешното завършване на проекта;
 • Да си сътрудничи със синдикати, работодатели, търговски камари и други професионални организации, местни и/или органи на местната/централната администрация, за да се определят и предприемат необходимите мерки по отношение на подкрепата на членовете си, за да се адаптира към изискванията и / или стандартите, наложени на румънската държава от позицията на член на Европейския съюз;
 • Да улесни сътрудничеството между своите членове с местни и централни органи на управление и с институциите, представляващи звена за управление на проекти, финансирани чрез наблюдаваните програми за финансиране или които имат правомощия в развитието на тези програми за финансиране
 • Да помага и да предоставя услуги на икономически агенти, неправителствени организации, асоциации, фондации и други подобни предприятия в икономическата, управленската, социалната, техническата, финансовата, образователната и правната сфера;
 • Да участва активно, на местно ниво, в социалния диалог и да сподели натрупания опит, знания и информация, за да улесни изготвянето на решения и правни норми, отнасящи се до дейността, осъществена във връзка с програмите за финансиране;

Да извършва различни дейности и услуги, изисквани от икономическите агенти, неправителствени организации, сдружения, фондации и други подобни организации, както следва:

 • Дейности за проучване и изследване на пазара – да прави от свое име или в сътрудничество с други специализирали се в изследователска дейност, пазарни проучвания, да разработва стратегии за развитие и проучвания, които могат да представляват база данни от обществен или частен интерес;
 • Дейности на консултации за бизнес и мениджмънт – да дава помощ и консултиране чрез свои специалисти или чрез други физически или юридически лица, специализирани в икономическата, управленската, социалната, техническсата, финансовата, образователна област, в програми за финансиране и други области като включва и счетоводни услуги, човешки ресурси и услуги за възнагражденията.
 • Избор и наемане на работници, изпитване и оценяване на наетия персонал в области и отрасли като: промишленост, селско стопанство, търговия и услуги, при модерни условия и с висока професионална компетентност и съответствие с международните стандарти.
 • Специализирано обучение на наетите, несъпоставими с общото образование - провеждане на курсове за обучение, курсове за професионално формиране и подобряване на предприемачеството за служители, безработни лица или други заинтересовани лица да присъстват на програми за професионална формация;
 • Предоставяне на необходимата помощ, за да се сертификат системите за качеството на управление;
 • Дейност на професионални организации - изпълнението на всякакви други необходими дейности, определени от законовите разпоредби, които са в сила, за да се постигнат целите на Union of Romanian Inland Ports. (8050)

За всякакви въпроси и всякаква допълнителна информация по отношение на дейностите развивани от Union of Romanian Inland Ports, моля не се колебайте да се свържете с нас: (159)

Лице за контакти:
Mrs. Carmen Costache
Мобилен.: +40 752 156500 - +40 744 577217

Mr. George Boga
Мобилен.: +40 740 302017
Факс: +40 236 449997
Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.